Hodně se mluví o tom, že digitální billboardy jsou pro firmy nezbytností, ale často se nezmiňuje, jak může billboard ovlivnit chování zákazníků. Výzkum Kinetic Panel odhalil a odhaluje cenné poznatky od lidí, kteří jsou pro podniky nejdůležitější, tedy od samotných spotřebitelů!

Jaký je dopad billboardové reklamy na zákazníky?

Výzkumu Kinetic Panel se zúčastnilo 1000 zákazníků, kteří odpovídali na otázku: Jak na ně zapůsobil venkovní informační panel? Téměř pětina (19 %) respondentů uvedla, že hledá více informací o produktu, službě nebo zkušenosti. U mladší generace (18-24 let) se tento podíl zvýšil na 24 procent.

Zajímavé je, že 23 % mladších respondentů si stáhlo mobilní aplikaci poté, co viděli obsah na ovládacím panelu, zatímco u dospělých to byl jen každý desátý respondent.

Není překvapením, že mladší generace má tendenci pracovat s přístrojovými panely více než starší generace. Na základě průzkumu lze říci, že jednou z metod, kterou by inzerenti mohli využít k přilákání starší generace, je rozšíření nabídky informací na informačním panelu o informace specifické pro danou lokalitu.

Výzkum ukázal, že dospělá generace by na přístrojové desce nejraději viděla informace specifické pro danou lokalitu. Přibližně 48 % z 1 000 účastníků průzkumu uvedlo, že by si nejvíce přáli pravidelné informace o počasí. Dalších 38 % respondentů odpovědělo, že by informační panel měl obsahovat aktuální dopravní zpravodajství; mezi respondenty ve věku 55 až 64 let se tento podíl zvýšil na 50 %.

Kromě toho 29 procent respondentů uvedlo, že by na palubní desce rádi viděli možnost vyhledávat veřejná místa, 32 procent by rádo vidělo aktuální zprávy a dalších 30 procent by rádo vidělo informace o aktuálních místních událostech.

Přístrojová deska s místně specifickými informacemi pomáhá zvýšit zájem uživatelů, což vede k potenciálnímu zvýšení loajality ke značce a interakci i u starší generace.

Přibližně čtvrtina respondentů uvedla, že informační panel by byl užitečnější, kdyby obsahoval port pro nabíjení mobilních zařízení. To by v konečném důsledku mohlo být výhodné i pro samotné prodejce, protože by se tím prodloužil čas strávený na panelu.

Průzkum společnosti Kinetic Panel dále ukázal, že možnost přímého nákupu na panelu představuje příležitost k maximalizaci jejich potenciálu, zejména když 1 z 10 respondentů uvedl, že by chtěl nakupovat přímo na displeji panelu.

Téměř třetina respondentů ve věku 25 až 34 let totiž očekává, že v budoucnu bude moci nakupovat přímo z palubní desky.

Osobnější reklama na panelu

Zákazníci chtějí, aby reklama na informačních panelech byla osobnější, a zejména by rádi viděli reklamu, která je blízká jejich osobnosti. Jednou z takových možností je využití programu pro rozpoznávání obličeje, který je online propojen s věrnostním účtem a automaticky aktualizuje seznam nabídek na základě preferencí zákazníka.

Systémy Click and collects

Téměř polovina (44 %) z 1 000 účastníků si myslí, že systém palubních desek by mohl umožnit „click and collect“, protože by rozhodně uvažovali o jeho využití. Začlenění technologie bluetooth do systému by umožnilo informačnímu panelu identifikovat zákazníka při vyzvedávání nákupu.

Když je zákazník takto identifikován, nákup okamžitě přejde k pokladně, čímž se zvýší jeho spokojenost a pravděpodobnost, že zůstane značce věrný.

Jaký obsah zákazníky zajímá?

Skupina respondentů ve věku 18 až 34 let odpověděla, že by se zdráhala stahovat obsah z ovládacího panelu. Spíše by tak učinili, pokud by pro ně byl obsah relevantní.

Mezi obsah, který nejvíce zajímá většinu zákazníků ve věku 18-34 let, patří speciální akce. 43 % respondentů uvedlo, že by si určitě stáhli nákupní poukaz ze stránek, ke kterým mají přístup prostřednictvím ovládacího panelu.

Důležitý byl také zábavní obsah, 24 procent respondentů uvedlo, že si stáhne nějakou aplikaci nebo hru. 27 % respondentů v této věkové skupině uvedlo, že by si stáhli informace o cestování, zatímco čtvrtina uvedla, že by obsah měl obsahovat informace o následujících tématech: aktuální události, restaurace a zajímavosti v okolí.

Pro mladé lidi, konkrétně ve věku 18 až 24 let, jsou nejdůležitější informace o médiích – 29 % z nich uvedlo, že by si do mobilního telefonu stáhlo ukázku z nového filmu, televizního pořadu, hry nebo hudby poté, co by ji viděli na informační obrazovce.

Reklama na informačním panelu posiluje postavení prodejců

Z průzkumu Kinetic Panel jsme zjistili, že zákazníci všech věkových kategorií již využívají informační panelovou reklamu, a to nejen pro obsah, který je pro ně specifický.

Výzkum ukázal prodejcům, jak přizpůsobit obsah konkrétně pro potřebnou věkovou skupinu. Již na základě odpovědí 1000 respondentů vidíme, že ačkoli se informace, které zákazníci od informačního panelu očekávají, liší, není nemožné přizpůsobit jej jejich potřebám.

A konečně, navzdory rozdílům mezi věkovými skupinami můžeme najít podobnosti. Zákazníci chtějí vidět obsah, který je informativní a relevantní.