Hodně se mluví o tom, že každá firma musí mít informační panel, ale jen velmi málo se diskutuje o tom, jak digitální reklama skutečně ovlivňuje chování spotřebitelů. Výzkum společnosti Kinetic Panel je stejně zajímavý jako přesvědčivý, protože odhaluje cenné informace o lidech, na kterých společnostem záleží nejvíce – o zákaznících!

Jaký je dopad reklamního informačního panelu na zákazníka?

Výzkum společnosti Kinetic Panel spočíval v dotazování tisíců spotřebitelů: co nejvíce hledají u venkovní digitální obrazovky? Téměř pětina respondentů (19 %) uvedla, že hledá více informací o produktu, službě nebo zkušenosti. V mladší demografické skupině (18 až 24 let) se tento podíl dále zvýšil na 24 %.

Zajímavé je, že 23 % respondentů z mladší populace si po zhlédnutí reklamy stáhlo mobilní aplikaci, zatímco u dospělých to byl jen každý desátý.

Jistě není překvapením, že mladší generace má tendenci komunikovat s digitálními plakáty více než ta starší. Podle výzkumu však existuje jedna metoda, kterou by inzerenti mohli tento problém napravit a získat starší publikum, a to poskytováním informací, které jsou specifické pro danou lokalitu.

Výzkum ukázal, že dospělá generace nejvíce očekává, že na digitálním plakátu uvidí informace o místě. Přibližně 48 % z 1 000 účastníků průzkumu uvedlo, že je nejvíce zajímají aktuální informace o počasí. Dalších 38 procent respondentů uvedlo, že digitální přístrojová deska by měla obsahovat informace o dopravě; mezi účastníky průzkumu ve věku 55 až 64 let se tento podíl ještě zvýšil na 50 procent.

Kromě toho 29 procent respondentů uvedlo, že by uvítalo více interaktivních řešení pro hledání cesty na veřejných místech, 32 procent uvedlo, že by jim pomohly nové aktualizace, a 30 procent uvedlo, že by měli zájem o informace o aktuálních místních událostech.

Digitální přístrojová deska, která obsahuje konkrétní informace, je pro zákazníky relevantnější, může potenciálně zvýšit loajalitu k vaší firmě a také přispět k lepší interakci mezi staršími lidmi.

Přibližně čtvrtina respondentů uvedla, že užitečnost informačního panelu by se zvýšila, kdyby obsahoval funkce, jako jsou porty pro nabíjení baterií mobilních zařízení. To by také mohlo hrát ve prospěch inzerentů, protože by se mohla prodloužit doba interakce.

Výzkum společnosti Kinetic Panel dále zjistil, že možnosti přímého prodeje dále maximalizují potenciál digitálních přístrojových panelů, zejména pokud vezmeme v úvahu, že 1 z 10 respondentů výzkumu vyjádřil ochotu nakupovat přímo z digitálního přístrojového panelu.

Téměř třetina lidí ve věku 25 až 34 let očekává, že v budoucnu bude moci nakupovat přímo pomocí systému na obrazovce.

Vytvoření personalizovanějšího reklamního panelu

Zákazníci chtějí, aby reklama na obrazovce byla osobnější, a zejména by rádi viděli reklamu, která se vztahuje k jejich osobním aktivitám. Jedním z častých požadavků bylo použití softwaru pro rozpoznávání obličeje, který se propojí s online věrnostním účtem a aktivuje seznam nabídek podle jejich potřeb.

Systém Click and collect

Téměř polovina (44 %) z 1 000 účastníků si myslí, že by systém digitálních obrazovek mohl nabízet službu „klikni avyzvedni“, protože by rozhodně uvažovali o jejím využití. Přidání technologie Bluetooth do systému by umožnilo digitální obrazovce identifikovat zákazníka na místě.

Takto identifikovaný zákazník by byl zařazen na první místo v pořadníku, čímž by se zvýšila jeho spokojenost a pravděpodobnost, že zůstane značce věrný.

Jaký obsah zákazníky zajímá?

Část respondentů ve věku 18 až 34 let uvedla, že by se zdráhala stahovat obsah z digitální obrazovky. Byli by však ochotni tak učinit, pokud by pro ně byl takový obsah relevantní.

Obsah, který nejvíce oslovil většinu spotřebitelů ve věkové skupině 18-34 let, byly speciální nabídky, přičemž 43 % účastníků výzkumu uvedlo, že by si určitě stáhli prodejní poukaz z webu přístupného na digitálním plakátu.

Důležitý byl také zábavní obsah, 24 procent respondentů uvedlo, že si stáhne nějakou aplikaci nebo hru. 27 % respondentů v tomto věku uvedlo, že by si rádi stáhli informace o cestování, zatímco čtvrtina uvedla, že obsah by měl poskytovat informace o aktivitách, restauracích a atrakcích v jejich okolí.

Pro mladší generaci, konkrétně pro lidi ve věku 18 až 24 let, byly mediální služby obzvláště důležité – 29 % z nich uvedlo, že si stáhne filmové upoutávky,

televizní pořady, hry nebo hudbu do svých telefonů, pokud je sledují na digitálním panelu.

Digitální reklama dává inzerentům mnoho možností

Z výzkumu společnosti Kinetic Panel vyplývá, že spotřebitelé všech demografických skupin vnímají digitální reklamu, ale nemusí nutně vnímat obsah, který není specifický pro ně.

Tento výzkum umožňuje inzerentům zacílit svůj obsah na konkrétní demografickou skupinu. Tisíce respondentů průzkumu ukázaly, že to, co zákazníci očekávají od digitálního ovládacího panelu, se liší, ale není nemožné jim to sdělit.

Navzdory demografickým rozdílům jsou zde stále určité podobnosti. Zákazníci chtějí vidět obsah, který je pro ně informativní a relevantní.